1. Názov by mal mať medzi 110 - 140 znakov

  2. Mal by zahŕňať stručný popis ponuky

  3. Názov nesmie obsahovať zavádzajúce, nejasné alebo vulgárne slová

  4. Názov by nemal obsahovať názov zľavového portálu

  5. Pri ponukách na pobyty je vhodné do názvu doplniť danú destináciu

  6. Ponuka nesmie obsahovať ochranné známky tretích strán

  7. Ponuka nesmie obsahovať skrytú reklamu