Čo je konverzný kód?

Konverzný kód v inzertnom systéme Odpadneš.sk funguje podobne ako napr. konverzný kód v Google Adwords - na stránke, kde je isté, že zákazník dokončil objednávku, vložíte krátky Javascriptový kód, ktorý odošle informácie o objednávke (vaše ID položiek, ich počet, cenu) do rozhrania Be1.sk.

Vďaka tomu na Be1.sk uvidíte presne, ktoré položky vám priniesli objednávky a umožní vám optimalizovať pri jednotlivých položkách ich nastavenie CPC a percentá provízie z objednávky.

Systém berie do úvahy, ktoré ponuky pre vás majú najvyšší prospech, ktoré vám privedú najviac platiacich zákazníkov. Tieto ponuky samozrejme bude zobrazovať viac. A naopak, ponuky, ktoré prínos nemajú, je možné vypnúť.

Kam a kde umiestniť?

Kód nižšie zobrazený by ste mali umiestniť na stránku, kde je isté, že došlo k dokončeniu objednávky.

V prípade platby kreditnou kartou, pomocou PayPal a pod. to bude stránka, kde zobrazíte, že platba bola úspešne spracovaná. Pokiaľ bude zákazník platiť prevodom, kód by mal byť na stránke s platobnými údajmi.

Je potrebné, aby kód bol na danej stránke vložený vždy. Pokiaľ si nie ste istý správnosťou nasadenia konverzného kódu, kontaktuje podporu na podpora@be1.sk.

Implementácia

Rozhranie pre implementáciu je podobné Google Analytics - pokiaľ teda už máte implementované meranie konverzií do Google Analytics, nebude vám implementácia neznáma.

Ukážka košíku

Zápis konverzného kódu dosť odpovedá tomu, ako vyzerá klasický košík v e-shope. Povedzme, že zákazník kúpil 10 rožkov a 1 bochník chleba. Košík bude vyzerať nasledovne.

ID položky/objednávky Názov položky Cena za kus Počet kusov Celková cena
4125 Rožok jemný 0.06 € 10 kusov 0.6 €
3451 Peza chlieb 1,2 € 1 kus 1,2 €
Doprava Slovenská pošta 2,8 € 1 kus 2,8 €
4423412 Celkom 4,6 €

Zákazník s takýmto košíkom dokončí objednávku. Povedzme, že objednávka dostala ID 4423412. Na stránku dokončenia objednávky ("thank you page") je pre takúto objednávku potrebné vložiť následujúcí Javascriptový kód, ktorý bude vyzerať nasledovne:


<script type="text/javascript" src="https://be1.sk/slevy/js/beTracking.js"></script>
<script type="text/javascript">
be1Tracking.serverName  = '<IDENTIFIKÁTOR SERVERA>';
be1Tracking.transactionId = '4423412';
be1Tracking.isPaid    = '1';
be1Tracking.currency   = 'EUR';
be1Tracking.addItem(new be1Item().set('price', '0.6').set('id', '4125').set('count', '10'));
be1Tracking.addItem(new be1Item().set('price', '1.2').set('id', '3451').set('count', '1'));
be1Tracking.send();
</script>

Preberme si jednotlivé časti kódu.

JS súbor

<script type="text/javascript" src="https://be1.sk/slevy/js/beTracking.js"></script>

Načítanie tohto súboru pri konverznom kóde je potrebné ešte pred samotným zavolaním objektu be1Tracking. Načíta skript pre konverzný kód z nášho serveru.

Identifikace serveru

be1Tracking.serverName  = '<IDENTIFIKÁTOR SERVERA>';

Parameter serverName nastavuje váš identifikátor. Reťazec <IDENTIFIKÁTOR SERVERA> nahraďte vašim reálnym identifikátorom. Ten nájdete v pätičke stránky v sekcii Konverzný kód.

Váš identifikátor uvidíte priamo pred sebou v boxe Váš identifikátor (serverName).

Pridávanie položiek

be1Tracking.addItem(new be1Item().set('price', '0.6).set('id', '4125').set('count', '10'));

Prostredníctvom objektu be1Item pridáte položku do objednávky. Nastavenie jednotlivých informácií sa robí pomocou metódy set.

Kľúč Príklad hodnoty Popis
id 4125 ID položky. Musí byť zhodné s ID položky, ktoré posielate v XML feede (inak nedokážeme spárovať správne položky objednávok na položky z XML feedu a nebudú súhlasiť statistiky po položkách). ID položky musí byť číselný reťazec.

Vždy dávajte okolo ID položky úvodzovky ("). Predídete tak problémom s funkčnosťou.
price 0.6 Celková cena položky objednávky. Malo by platiť, že unitPrice * quantity == totalPrice.
count 10 Počet kusov, ktoré zákazník danej položky kúpil.

Všetky hodnoty doporučujeme vždy dávať do úvodzovek. Predídete tak problémom s nefunkčnosťou konverzného kódu.

be1Tracking.addItem(new be1Item().set('price', '0.6).set('id', '4125').set('count', '10'));

Každú položku uvádzajte na nový riadok. Položiek môžete pridať koľko chcete. Tzn. pokiaľ bude v košíku iba jedna položka, riadok s addItem bude prítomný iba raz. Ak ich bude v košíku 10, bude 10 riadkov s addItem.

be1Tracking.addItem(new be1Item().set('price', '1.2').set('id', '3451').set('count', '1'));

Odoslanie objednávky

be1Tracking.send();

Metóda send odošle celú objednávku na server Be1.sk.