Všetky vaše faktúry sú viditeľné po prihlásení do systému Be1.sk v časti Fakturácia – Faktúry. Jednotlivé faktúry si môžete stiahnuť vo formáte PDF. Pokiaľ si potrebujete dobiť kredit, ostaňte v sekcii Fakturácia a následne kliknite na možnosť Dobitie kreditu. Minimálna čiastka pre dobitie je 30 EUR. Faktúra bude po každej platbe dostupná v administrácii Be1.sk aj k vytlačeniu.