1. Začnite prihlásením do Affialiate systému Be1.sk

  2. V časti URL XML feed (nastavenia) vložíte váš feed, ktorý musí obsahovať všetky povinné informácie o konkrétnych ponukách. XML feed musí tiež zodpovedať technickej špecifikácii s povinnými elementami. Vložíte ho vo forme URL adresy v tvare: http://www.vaszlavovyportal.sk/xml. Be1.sk si XML feed bude načítavať v pravidelnom krátkom intervale (~15 minút).

  3. Vaše ponuky budete môcť vidieť ihneď po načítaní v časti Kampane - Správa ponúk. Ponuky môžete filtrovať na základe ID ponuky, názvu ponuky, ceny v rozsahu od - do, mesta, kategórie, veku ponuky či zobrazenia. Pri jednotlivých ponukách môžete vidieť počet preklikov a konverzií a následne pozíciu, na ktorej sa daná ponuka nachádza na Odpadneš.sk. V časti Konverzie nastavíte odmenu za jednu konverziu PPS v minimálnej hodnote 6% z ceny produktu a cenu za preklik PPC, ktorej čiastka je ľubovoľná. Čím vyššia cena za preklik, tým sa ponuka zobrazuje na stránke vyššie.

  4. Ponuky odporúčame pridávať postupne počas týždňa. Pokiaľ sa rozhodnete, že niektorú z ponúk už nechcete zobrazovať, stačí si v Be1.sk v časti Správa ponúk a v stĺpci Propagácia nastaviť ponuku ako neaktívnu. Ponuka sa okamžite prestane zobrazovať na Odpadneš.sk. Tiež ju môžete odstrániť z vášho XML a zmena sa prejaví hneď po načítaní.