• Pripraviť XML feed podľa vzoru

  • Dobiť kredit na váš účet

  • Nasadiť konverzný kód (KK) na meranie výkonu kampaneXML Feed

XML slúži na to, aby sa vaše ponuky automaticky načítali do nášho systému. Je nutné, aby XML feed obsahoval všetky povinné informácie o konkrétnych ponukách. XML feed musí zodpovedať technickej špecifikácii s povinnými elementami. XML feed vložíte po prihlásení do nášho Affiliate systému Be1.sk vo forme URL adresy v tvare: http://www.vaszlavovyportal.sk/xml. Prístupy do systému Be1.sk vám budú odoslané po dohode o zapojení.


Dobiť kredit na váš účet

Vygenerujte si faktúru v časti Fakturácia a Dobitie kreditu a uhraďte ju jedným z dostupných spôsobov. Po pripísaní na náš účet bude váš kredit dobitý.


Nasadiť konverzný kód (KK) na meranie výkonu kampane

Nasadenie konverzného kódu (KK) je povinný krok pre zapojenie. Vďaka konverznému kódu je možné overiť efektivitu predaja a samotný obrat predaja produktov na Odpadneš.sk.


Nasadiť systém efektívneho kliku RAFS

RAFS umožňuje zľavovým serverom šetriť náklady na platené prekliky, u ktorých návštevník nevykonal žiadnu aktivitu. Prekliky, u ktorých nebude potvrdená aktivita návštevníka, budú v plnej výške stornované a pričítané späť na váš účet v Be1.sk. V prípade, že návštevník ihneď po načítaní stránky zatvorí záložku či okno prehliadača, alebo neurobí na stránke žiadnu akciu potvrdzujúcu jeho aktivitu, preklik vám bude v plnej výške stornovaný. Tento krok nie je povinný.