Pokiaľ chcete mať financie na zobrazovanie ponúk vždy pod kontrolou, odporúčame vám nastaviť mínus limit. Po prihlásení do Be1.sk v časti Nastavenia si môžete nastaviť mínus limit. Mínus limit vám umožňuje zobrazovať vaše ponuky na Odpadneš.sk v prípade, že sa vám minul kredit na kampaň skôr, ako ste predpokladali. Predchádzať situácii s nízkym kreditom môžete nastavením upozornenia na nízky kredit v sekcii Nastavenia. Ak bude váš kredit nižší ako čiastka, ktorú si nastavíte, automaticky vás systém upozorní emailovou notifikáciou.